Universitetet i Lund

En professor i spelberoende

Universitetet i LundSpelberoende är ett samhällsproblem som får allt mer uppmärksamhet. I Lund inrättas nu landets första professur i ämnet.

Det uppskattas att det finns 130 000 personer i Sverige som har ett osunt förhållande till spel. Det är ungefär lika många som invånarna i Jönköpings kommun, och motsvarar mellan två och tre procent av befolkningen. Ungefär 30 000 av dessa riskerar att göra av med mer pengar än de har råd med på spel. Man vet dock inte hur spelandet, utbudet av spel och inte minst marknadsföringen av olika typer av spel påverkar de som har ett spelberoende. Detta kommer det dock, förhoppningsvis, att bli ändring på.

I dagarna tillsätts Sveriges första professur i spelberoende, vid Lunds universitet. Tjänsten finansieras delvis av Svenska spel. Läkaren Anders Håkansson, som arbetar vid Beroendecentrum på Region Skåne, och som har forskat på beroende av alkohol, narkotika och tabletter, blir landets första professor på området.

– Det är framför allt väldigt roligt att spelberoende via en professur hamnar på agendan, på samma sätt som alkohol, droger och andra folkhälsoproblem gör. Jag tycker att det lyfter ämnet vetenskapligt och ger nya och bättre möjligheter att forska på det, säger Anders Håkansson.

Till Sveriges Radio säger Anders Håkansson att han vill forska i både vilka komponenter i olika spel som ökar beroendet, men också vilka omständigheter som har gjort att individer har fastnat i ett beroende. Syftet är att kartlägga vilka element i ett spel som, i kombination med individuella faktorer, kan leda till att en person utvecklar ett spelberoende. Frågor som Håkansson kommer att arbeta med är:

  • Vilka är de tidiga tecknen på att någon riskerar att utveckla ett spelberoende?
  • För vilka individer är risken störst att utveckla ett beroende?
  • Vilka är riskgrupperna när det handlar om att utveckla ett spelberoende?
  • Vilka andra beroenden och sjukdomar har de som utvecklar ett spelberoende, och vilka konsekvenser får det?

Blir det skillnad för de spelberoende?

Den stora frågan är naturligtvis vad som blir den samhälleliga nyttan av det här. I dagsläget är vården av spelberoende dåligt utbyggd, och sköts till stor del av frivilliga och de spelberoendes ideella organisation.

Beroendecentrum Region Skåne, där Anders Håkansson arbetar, har hittills enbart arbetat med substansberoenden, som alkohol, läkemedel och droger. Sedan ett år tillbaka screenar man dock de som söker vård för alkoholberonende, för att se om de även är spelberoende. Detta skriver Vetenskap & Hälsa. Nu kommer man också att börja behandla spelberoende, och erbjuda de som söker hjälp att ingå i forskningsprojektet.

– Beroendevård har de senaste tio åren utvecklats till att omfatta fler tillstånd än alkohol- och narkotikaberoende. Idag vet vi också att samsjuklighet mellan olika tillstånd är mycket vanliga. Vi ser fram emot att kunna erbjuda även personer med spelberoendeproblem vård av god kvalitet och genom forskningen kunna utveckla metoder som kan användas för att förebygga spelberoende hos personer i riskzon, säger Åsa Magnusson, områdeschef vid Beroendecentrum i Malmö.

Håkansson tror att det redan idag finns många spelberoende patienter inom vården, men att de inte behandlas för detta eftersom problemet på många sätt är osynligt. Att behandla spelberoende verkar vara något lättare än att behandla andra beroenden, så även om man idag inte har god kunskap om alla typer av spelberoende så är utsikterna goda för att i framtiden kunna behandla många av de spelberoende.